Softres

Programy dla jednostek administracji samorządowej

Cennik

 CENNIK OPŁAT LICENCYJNYCH
za użytkowanie oprogramowania BUK SOFTRES
dla urzędów administracji samorządowej

aktualny od 15 października 2020r.

 

Symbol Nazwa programu Licencja roczna Licencja bezterminowa
Podatki i opłaty
SUPOD Pakiet systemów podatkowych - podatki lokalne (rolny, od nieruchomości, leśny) podatki lokalne JGU (rolny, od nieruchomości, leśny) + księgowość podatkowa + księgowość podatkowa JGU 3 950 10 400
SUPST Podatek od środków transportowych 1 200 2 700
SUPSY Opłata od posiadania psa 1 000 2 300
SUOPL System ewidencji i rozliczania  niepodatkowych wpływów budżetowych 2 000 4 600
SUODP System ewidencji i rozliczania opłat za gospodarowanie odpadami 2 100 4 800
SUAKC Ewidencja zwrotów podatku akcyzowego 900 1 900
SUPSZOK e- Pszok- system do zarządzania PSZOK Tel. Tel.
SUENA e-Należności - portal informacyjny dla podatnika Tel. Tel.
Finanse
SUFK System finansowo - księgowy 2 300 5 300
SUFKB System finansowo - księgowy z planowaniem budżetu i obsługą sprawozdawczości 3 200 7 600
SUAB Analiza budżetowa- modul obsługi sprawozdawczości Organu 1 000 2 300
SUeVAT e- VAT - Portal umożliwiający składanie deklaracji VAT/ załączników jednostek organizacyjnych JST do organu nadrzędnego Tel. Tel.
SUeBU e- Budżet - Zintegrowany System Planowania Budżetu Tel. Tel.
SUKASA System obsługi kasy 1 050 2 500
SUPB Przelewy bankowe 100 300
SUEST Ewidencja środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu 1 150 2 700
SUINW Ewidencja środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu - inwentaryzacja majątku z obsługą kolektora danych 600 1 400
SUGM Gospodarka materiałowo- magazynowa Tel. Tel.
Kadry - płace
SUKD20 System kadrowy 20 (max. 20 pracowników)  1 000 2 200
SUPL20 System płacowy 20 (max. 20 pracowników) 1 000 2 200
SUKDPL20 System kadrowo - płacowy 20 (max. 20 pracowników) 1 600 3 500
SUKD System kadrowy 1 900 4 000
SUKRCP Obsługa ewidencji czasu pracy (moduł obsługi RCP dla systemu KD w oparciu o rejestratory czasu pracy i karty chipowe) Tel. Tel.
SUPL System płacowy 1 900 4 000
SUKDPL System kadrowo - płacowy 3 000 6 600
SUKZP System obsługi kasy zapomogowo - pożyczkowej Tel. Tel.
SUEIKP Portal intranetowy- Elektroniczna Informacja Kadrowo- Płacowa Tel. Tel.
Ewidencje
SUEOD Elektroniczny obieg dokumentów Tel. Tel.
SUEMK Ewidencja mienia komunalnego 1 150 2 700
SUELTD Ewidencja licencji na wykonywanie transportu drogowego 400 1 000
SUEKA Ewidencja koncesji na sprzedaż alkoholu 800 1 900
SUDM Dodatki mieszkaniowe 1 100 2 500
Rozliczenia komunalne
SURKWS Rozliczenia komunalne - woda, ścieki, odpady 2 000 4 600
SUPSION Moduł inkasencki PSION 800 2 000
SUZMC Rozliczenia komunalne - zasób mieszkaniowy, czynsze 2 200 4 700
SURWSM Rozliczenia wspólnot mieszkaniowych Tel. Tel.
SUEOUK Ewidencja odbiorców usług komunalnych 500 1 100
Internet- usługi
SUBIP Biuletyn Informacji Publicznej 800 1 600
SUWWW Projektowanie i tworzenie stron WWW Tel. Tel.
SUeGmina Aplikacja mobilna eGmina Tel. Tel.
SUeBOM Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca Tel. Tel.
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT
 
UWAGA: Wykupienie licencji rocznej uprawnia do nieodpłatnego otrzymywania aktualizatorów kolejnych wersji programu (poprzez pocztę elektroniczną bądź w siedzibie firmy) w okresie ważności licencji. Nowe wersje programów uwzględniają obowiązujące zmiany przepisów oraz zebrane doświadczenia i wnioski użytkowników. Klienci posiadający licencje roczne korzystają także z 20% upustu na usługi informatyczne wykonywane przez BUK SOFTRES w ramach tego programu. 

ROZSZERZENIA DO OPŁAT LICENCYJNYCH - "SPRAWNY URZĄD"

 

Symbol Typ rozszerzenia Dopłata za 1 stanowisko
DA20 Dopłata za drugie stanowisko 20%
DB20 Dopłata za trzecie stanowisko 20%
DC20 Dopłata za czwarte stanowisko 20%
D10 Dopłata za każde stanowisko powyżej czwartego 10%
DWJ Dopłata za rozszerzenie na dodatkową jednostkę 50%
 

UPUSTY DLA STAŁYCH KLIENTÓW

W przypadku użytkowania przez jednego licencjobiorcę programów, których aktualna łączna wysokość opłat licencyjnych bezterminowych wynosi:

Symbol Typ upustu Upust
U5 Powyżej 8,0 tys. zł 5 %
U10 Powyżej 10,0 tys. zł 10 %
U15 Powyżej 13,5 tys. zł 15 %
U20 Powyżej 16,5 tys. zł 20 %

 

Usługi informatyczne


Usługi krótkotrwałe
Stawka podstawowa za godzinę pracy informatyka* 200
Stawka podstawowa za godzinę pracy informatyka uwzględniająca upust przy wykupieniu licencji rocznej* 160
Usługi długotrwałe (wielodniowe szkolenia, wdrożenia, itp.)
Stawka zasadnicza za dzień pracy informatyka 800
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT  
*(Usługi krótkotrwałe - do pół godziny - są rozliczane jako 1/2 stawki godzinowej pracy informatyka)

Koszty dojazdu do klienta


Na terenie miasta Rzeszowa (opłata zryczałtowana) 35,00
Poza Rzeszowem - za 1 kilometr 1,20

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT

Nasze produkty

PRZEKONAJ SIĘ SAM

co mamy w swojej ofercie

Sprawny Urząd

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny-zobacz schemat jego działania!