Softres

Programy dla jednostek administracji samorządowej

Cennik

 CENNIK OPŁAT LICENCYJNYCH
za użytkowanie oprogramowania BUK SOFTRES
dla urzędów administracji samorządowej

aktualny od 5 października 2021r.

 

Symbol Nazwa programu Licencja roczna Licencja bezterminowa
Podatki i opłaty
SUPOD Pakiet systemów podatkowych - podatki lokalne (rolny, od nieruchomości, leśny) podatki lokalne JGU (rolny, od nieruchomości, leśny) + księgowość podatkowa + księgowość podatkowa JGU 4 300 12 000
SUPST Podatek od środków transportowych 1 300 3 000
SUPSY Opłata od posiadania psa 1 000 2 500
SUOPL System ewidencji i rozliczania  niepodatkowych wpływów budżetowych 2 200 5 100
SUODP System ewidencji i rozliczania opłat za gospodarowanie odpadami 2 400 5 400
SUAKC Ewidencja zwrotów podatku akcyzowego 1000 2 500
SUPSZOK e- Pszok- system do zarządzania PSZOK Tel. Tel.
SUENA e-Należności - portal informacyjny dla podatnika Tel. Tel.
Finanse
SUFK System finansowo - księgowy 2 500 6 000
SUFKB System finansowo - księgowy z planowaniem budżetu i obsługą sprawozdawczości 3 500 8 500
SUAB Analiza budżetowa- modul obsługi sprawozdawczości Organu 1 000 2 300
SUeVAT e- VAT - Portal umożliwiający składanie deklaracji VAT/ załączników jednostek organizacyjnych JST do organu nadrzędnego Tel. Tel.
SUeBU e- Budżet - Zintegrowany System Planowania Budżetu Tel. Tel.
SUKASA System obsługi kasy 1 150 2 800
SUPB Przelewy bankowe 100 300
SUEST Ewidencja środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu 1 250 3 000
SUINW Ewidencja środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu - inwentaryzacja majątku z obsługą kolektora danych 600 1 400
SUGM Gospodarka materiałowo- magazynowa Tel. Tel.
Kadry - płace
SUKD20 System kadrowy 20 (max. 20 pracowników)  1 000 2 200
SUPL20 System płacowy 20 (max. 20 pracowników) 1 000 2 200
SUKDPL20 System kadrowo - płacowy 20 (max. 20 pracowników) 1 600 3 500
SUKD System kadrowy 2 000 4 400
SUKRCP Obsługa ewidencji czasu pracy (moduł obsługi RCP dla systemu KD w oparciu o rejestratory czasu pracy i karty chipowe) Tel. Tel.
SUPL System płacowy 2 000 4 400
SUKDPL System kadrowo - płacowy 3 200 7 100
SUKZP System obsługi kasy zapomogowo - pożyczkowej Tel. Tel.
SUEIKP Portal intranetowy- Elektroniczna Informacja Kadrowo- Płacowa Tel. Tel.
Ewidencje
SUEOD Elektroniczny obieg dokumentów Tel. Tel.
SUEMK Ewidencja mienia komunalnego 1 250 3 000
SUELTD Ewidencja licencji na wykonywanie transportu drogowego 500 1 200
SUEKA Ewidencja koncesji na sprzedaż alkoholu 900 2 100
SUDM Dodatki mieszkaniowe 1 200 2 800
Rozliczenia komunalne
SURKWS Rozliczenia komunalne - woda, ścieki, odpady 2 200 5 000
SUPSION Moduł inkasencki PSION 800 2 000
SUZMC Rozliczenia komunalne - zasób mieszkaniowy, czynsze 2 500 5 300
SURWSM Rozliczenia wspólnot mieszkaniowych Tel. Tel.
SUEOUK Ewidencja odbiorców usług komunalnych 500 1 100
Internet- usługi
SUBIP Biuletyn Informacji Publicznej 800 1 600
SUWWW Projektowanie i tworzenie stron WWW Tel. Tel.
SUeGmina Aplikacja mobilna eGmina Tel. Tel.
SUeBOM Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca Tel. Tel.
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT
 
UWAGA: Wykupienie licencji rocznej uprawnia do nieodpłatnego otrzymywania aktualizatorów kolejnych wersji programu (poprzez pocztę elektroniczną bądź w siedzibie firmy) w okresie ważności licencji. Nowe wersje programów uwzględniają obowiązujące zmiany przepisów oraz zebrane doświadczenia i wnioski użytkowników. Klienci posiadający licencje roczne korzystają także z 20% upustu na usługi informatyczne wykonywane przez BUK SOFTRES w ramach tego programu. 

ROZSZERZENIA DO OPŁAT LICENCYJNYCH - "SPRAWNY URZĄD"

 

Symbol Typ rozszerzenia Dopłata za 1 stanowisko
DA20 Dopłata za drugie stanowisko 20%
DB20 Dopłata za trzecie stanowisko 20%
DC20 Dopłata za czwarte stanowisko 20%
D10 Dopłata za każde stanowisko powyżej czwartego 10%
DWJ Dopłata za rozszerzenie na dodatkową jednostkę 50%
 

 

 

ROZSZERZENIA DO OPŁAT LICENCYJNYCH - "STANDARD"

 

Symbol Typ rozszerzenia Dopłata 
DK Za rozszerzenie licencji na dowolną ilość katalogów na tym samym komputerze 25%
DB20 Za rozszerzenie licencji na drugi komputer tego samego klienta 30%
DC20 Za wersję sieciową (do pracy wielostanowiskowejbez względu na ilość stanowisk) 50%
D10 Za rozszerzenie licencji na klienta pozostającego w związku z dotychczasowym licencjonobiorcą 50%
 

UPUSTY DLA STAŁYCH KLIENTÓW

W przypadku użytkowania przez jednego licencjobiorcę programów, których aktualna łączna wysokość opłat licencyjnych bezterminowych wynosi:

Symbol Typ upustu Upust
U5 Powyżej 8,0 tys. zł 5 %
U10 Powyżej 10,0 tys. zł 10 %
U15 Powyżej 13,5 tys. zł 15 %
U20 Powyżej 16,5 tys. zł 20 %

 

Usługi informatyczne


Usługi krótkotrwałe
Stawka podstawowa za godzinę pracy informatyka* 220
Stawka podstawowa za godzinę pracy informatyka uwzględniająca upust przy wykupieniu licencji rocznej* 180
Usługi długotrwałe (wielodniowe szkolenia, wdrożenia, itp.)
Stawka zasadnicza za dzień pracy informatyka 1 000
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT  
*(Usługi krótkotrwałe - do pół godziny - są rozliczane jako 1/2 stawki godzinowej pracy informatyka)

Koszty dojazdu do klienta


Na terenie miasta Rzeszowa (opłata zryczałtowana) 45,00
Poza Rzeszowem - za 1 kilometr 1,20

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT

Nasze produkty

PRZEKONAJ SIĘ SAM

co mamy w swojej ofercie

Sprawny Urząd

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny-zobacz schemat jego działania!