Softres

Programy dla jednostek administracji samorządowej

Aktualności

Realizacja EUMIG

14-05-2015

Firma BUK Softres Sp. z o.o. w 2015 roku  w konsorcjum z poznańską firmą Sputnik Software Sp. z o.o, zakończyła realizację projektu "E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich" (EUMIG). Głównym celem projektu było podniesienie ilości i jakości świadczonych dla mieszkańców e-usług. Do projektu zakwalifikowały się trzy urzędy miejskie: Boguchwała, Krosno, Przemyśl oraz trzy gminy wiejskie: Frysztak, Lubenia oraz Rymanów. W ramach projektu jednostki te zmodernizowały oprogramowanie dziedzinowe oraz otrzymały nową infrastrukturę serwerową. Modernizacja oprogramowania dziedzinowego umożliwiła im integrację z systemem obiegu dokumentów "PROTON" oraz e-usługami oferowanymi na platformie ePUAP.  W ramach projektu mieszkańcy otrzymali dostęp do platformy eNależności umozliwiającej im przegląd zobowiązań wobec urzędu i dokonywanie płatności bezpośrednich. W każdym z wymienionych urzędów zorganizowano szereg szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji pracujących w nich pracowników. W ciągu 6 miesięcy nasi pracownicy przeszkolili 290 osób. Zorganizowano również kampanię informacyjną dla mieszkańców w/w miejscowości przybliżającą ofertę wykorzystania elektronicznych usług społecznych w ich urzędach.

wstecz

Nasze produkty

PRZEKONAJ SIĘ SAM

co mamy w swojej ofercie

Sprawny Urząd

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny-zobacz schemat jego działania!