Softres

Programy dla jednostek administracji samorządowej

Cennik

 CENNIK OPŁAT LICENCYJNYCH
za użytkowanie oprogramowania BUK SOFTRES
dla urzędów administracji samorządowej

aktualny od 1 października 2023 r.

 

Symbol Nazwa programu Licencja roczna Licencja bezterminowa
Podatki i opłaty
SUPOD Pakiet systemów podatkowych - podatki lokalne (rolny, od nieruchomości, leśny) podatki lokalne JGU (rolny, od nieruchomości, leśny) + księgowość podatkowa + księgowość podatkowa JGU 5 400 14 500
SUPST Podatek od środków transportowych 1 700 3 800
SUPSY Opłata od posiadania psa 1 200 3 100
SUOPL System ewidencji i rozliczania  niepodatkowych wpływów budżetowych 2 700 6 500
SUODP System ewidencji i rozliczania opłat za gospodarowanie odpadami 3 000 7 000
SUPSZOK e- Pszok- system do zarządzania PSZOK Tel. Tel.
SUAKC Ewidencja zwrotów podatku akcyzowego 1 200 3 100
SUENA e-Należności - portal informacyjny dla podatnika Tel. Tel.
Finanse
SUFK System finansowo - księgowy 3 100 7 800
SUFKB System finansowo - księgowy z planowaniem budżetu i obsługą sprawozdawczości 4 400 10 800
SUAB Analiza budżetowa- modul obsługi sprawozdawczości Organu 1 200 3 100
SUeBU e- Budżet - Zintegrowany System Planowania Budżetu Tel. Tel.
SUeVAT e- VAT - Portal umożliwiający składanie deklaracji VAT/ załączników jednostek organizacyjnych JST do organu nadrzędnego Tel. Tel.
SUTYT Windykacja należności - tytuły wykonawcze 1 400 3 500
SUKASA System obsługi kasy 1 500 3 600
SUPB Przelewy bankowe 100 300
SUEST Ewidencja środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu 1 600 3 700
SUINW Ewidencja środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu - inwentaryzacja majątku z obsługą kolektora danych 800 1 900
SUGM Gospodarka materiałowo- magazynowa Tel. Tel.
Kadry - płace
SUKD20 System kadrowy 20 (max. 20 pracowników)  1 250 2 900
SUPL20 System płacowy 20 (max. 20 pracowników) 1 250 2 900
SUKDPL20 System kadrowo - płacowy 20 (max. 20 pracowników) 2 000 4 500
SUKD System kadrowy 2 500 5 600
SUKRCP Obsługa ewidencji czasu pracy (moduł obsługi RCP dla systemu KD w oparciu o rejestratory czasu pracy i karty chipowe) Tel. Tel.
SUPL System płacowy 2 500 5 600
SUKDPL System kadrowo - płacowy 4 000 9 000
SUKZP System obsługi kasy zapomogowo - pożyczkowej Tel. Tel.
SUEIKP Portal intranetowy- Elektroniczna Informacja Kadrowo- Płacowa Tel. Tel.
Ewidencje
SUEOD Elektroniczny obieg dokumentów Tel. Tel.
SUEMK Ewidencja mienia komunalnego 1 600 3 700
SUELTD Ewidencja licencji na wykonywanie transportu drogowego 700 1 600
SUEKA Ewidencja koncesji na sprzedaż alkoholu 1 200 2 800
SUDM Dodatki mieszkaniowe 1 500 3 500
Rozliczenia komunalne
SURKWS Rozliczenia komunalne - woda, ścieki, odpady 2 900 6 800
SUPSION Moduł inkasencki PSION 900 2 300
SUZMC Rozliczenia komunalne - zasób mieszkaniowy, czynsze 3 300 6 800
SURWSM Rozliczenia wspólnot mieszkaniowych Tel. Tel.
SUEOUK Ewidencja odbiorców usług komunalnych 600 1 300
SUEZB System ewidencji zbiorników bezodpływowych Tel. Tel.
Internet- usługi
SUBIP Biuletyn Informacji Publicznej 800 1 600
SUWWW Projektowanie i tworzenie stron WWW Tel. Tel.
SUeGmina Aplikacja mobilna eGmina Tel. Tel.
SUeBOM Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca Tel. Tel.
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT
 
UWAGA: Wykupienie licencji rocznej uprawnia do nieodpłatnego otrzymywania aktualizatorów kolejnych wersji programu (poprzez pocztę elektroniczną bądź w siedzibie firmy) w okresie ważności licencji. Nowe wersje programów uwzględniają obowiązujące zmiany przepisów oraz zebrane doświadczenia i wnioski użytkowników. Klienci posiadający licencje roczne korzystają także z 20% upustu na usługi informatyczne wykonywane przez BUK SOFTRES w ramach tego programu. 

 

ROZSZERZENIA DO OPŁAT LICENCYJNYCH - "SPRAWNY URZĄD"

Symbol Typ rozszerzenia Dopłata za 1 stanowisko
DA20 Dopłata za drugie stanowisko 20%
DB20 Dopłata za trzecie stanowisko 20%
DC20 Dopłata za czwarte stanowisko 20%
DD10 Dopłata za każde stanowisko powyżej czwartego 10%
DWJ Dopłata za rozszerzenie na dodatkową jednostkę 50%
 

 

ROZSZERZENIA DO OPŁAT LICENCYJNYCH - "STANDARD"

Symbol Typ rozszerzenia Dopłata 
DK Za rozszerzenie licencji na dowolną ilość katalogów na tym samym komputerze 25%
DD Za rozszerzenie licencji na drugi komputer tego samego klienta 30%
DS Za wersję sieciową (do pracy wielostanowiskowejbez względu na ilość stanowisk) 50%
DJ Za rozszerzenie licencji na klienta pozostającego w związku z dotychczasowym licencjonobiorcą 50%
 

UPUSTY DLA STAŁYCH KLIENTÓW

W przypadku użytkowania przez jednego licencjobiorcę programów, których aktualna łączna wysokość opłat licencyjnych bezterminowych wynosi:

Symbol Typ upustu Upust
U5 Powyżej 11 tys. zł 5 %
U10 Powyżej 14,5 tys. zł 10 %
U15 Powyżej 20 tys. zł 15 %
U20 Powyżej 25 tys. zł 20 %

 

Usługi informatyczne


Usługi krótkotrwałe
Stawka podstawowa za godzinę pracy informatyka* 250
Stawka podstawowa za godzinę pracy informatyka uwzględniająca upust przy wykupieniu licencji rocznej* 220
Usługi długotrwałe (wielodniowe szkolenia, wdrożenia, itp.)
Stawka zasadnicza za dzień pracy informatyka 1 300
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT  
* (Usługi krótkotrwałe - do pół godziny - są rozliczane jako 1/2 stawki godzinowej pracy informatyka)

Koszty dojazdu do klienta


Na terenie miasta Rzeszowa (opłata zryczałtowana) 60,00
Poza Rzeszowem - za 1 kilometr 1,60

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT

Nasze produkty

PRZEKONAJ SIĘ SAM

co mamy w swojej ofercie

Sprawny Urząd

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny-zobacz schemat jego działania!