Softres

Programy dla jednostek administracji samorządowej

Cennik

 CENNIK OPŁAT LICENCYJNYCH
za użytkowanie oprogramowania BUK SOFTRES
dla urzędów administracji samorządowej

aktualny od 15 maja 2022r.

Symbol Nazwa programu Licencja roczna Licencja bezterminowa
Podatki i opłaty
SUPOD Pakiet systemów podatkowych - podatki lokalne (rolny, od nieruchomości, leśny) podatki lokalne JGU (rolny, od nieruchomości, leśny) + księgowość podatkowa + księgowość podatkowa JGU 4 900 13 500
SUPST Podatek od środków transportowych 1 500 3 500
SUPSY Opłata od posiadania psa 1 100 2 900
SUOPL System ewidencji i rozliczania  niepodatkowych wpływów budżetowych 2 500 6 000
SUODP System ewidencji i rozliczania opłat za gospodarowanie odpadami 2 700 6 300
SUPSZOK e- Pszok- system do zarządzania PSZOK Tel. Tel.
SUAKC Ewidencja zwrotów podatku akcyzowego 1 100 2 800
SUENA e-Należności - portal informacyjny dla podatnika Tel. Tel.
Finanse
SUFK System finansowo - księgowy 2 800 6 700
SUFKB System finansowo - księgowy z planowaniem budżetu i obsługą sprawozdawczości 4 000 9 800
SUAB Analiza budżetowa- modul obsługi sprawozdawczości Organu 1 100 2 800
SUeBU e- Budżet - Zintegrowany System Planowania Budżetu Tel. Tel.
SUeVAT e- VAT - Portal umożliwiający składanie deklaracji VAT/ załączników jednostek organizacyjnych JST do organu nadrzędnego Tel. Tel.
SUTYT Windykacja należności - tytuły wykonawcze 1 500 3 300
SUKASA System obsługi kasy 1 300 3 300
SUPB Przelewy bankowe 100 300
SUEST Ewidencja środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu 1 400 3 400
SUINW Ewidencja środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu - inwentaryzacja majątku z obsługą kolektora danych 700 1 700
SUGM Gospodarka materiałowo- magazynowa Tel. Tel.
Kadry - płace
SUKD20 System kadrowy 20 (max. 20 pracowników)  1 150 2 600
SUPL20 System płacowy 20 (max. 20 pracowników) 1 150 2 600
SUKDPL20 System kadrowo - płacowy 20 (max. 20 pracowników) 1 850 4 100
SUKD System kadrowy 2 300 5 100
SUKRCP Obsługa ewidencji czasu pracy (moduł obsługi RCP dla systemu KD w oparciu o rejestratory czasu pracy i karty chipowe) Tel. Tel.
SUPL System płacowy 2 300 5 100
SUKDPL System kadrowo - płacowy 3 700 8 200
SUKZP System obsługi kasy zapomogowo - pożyczkowej Tel. Tel.
SUEIKP Portal intranetowy- Elektroniczna Informacja Kadrowo- Płacowa Tel. Tel.
Ewidencje
SUEOD Elektroniczny obieg dokumentów Tel. Tel.
SUEMK Ewidencja mienia komunalnego 1 450 3 500
SUELTD Ewidencja licencji na wykonywanie transportu drogowego 600 1 400
SUEKA Ewidencja koncesji na sprzedaż alkoholu 1 050 2 500
SUDM Dodatki mieszkaniowe 1 400 3 200
Rozliczenia komunalne
SURKWS Rozliczenia komunalne - woda, ścieki, odpady 2 600 5 800
SUPSION Moduł inkasencki PSION 900 2 300
SUZMC Rozliczenia komunalne - zasób mieszkaniowy, czynsze 2 900 6 100
SURWSM Rozliczenia wspólnot mieszkaniowych Tel. Tel.
SUEOUK Ewidencja odbiorców usług komunalnych 600 1 300
SUEZB System ewidencji zbiorników bezodpływowych Tel. Tel.
Internet- usługi
SUBIP Biuletyn Informacji Publicznej 800 1 600
SUWWW Projektowanie i tworzenie stron WWW Tel. Tel.
SUeGmina Aplikacja mobilna eGmina Tel. Tel.
SUeBOM Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca Tel. Tel.
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT
 
UWAGA: Wykupienie licencji rocznej uprawnia do nieodpłatnego otrzymywania aktualizatorów kolejnych wersji programu (poprzez pocztę elektroniczną bądź w siedzibie firmy) w okresie ważności licencji. Nowe wersje programów uwzględniają obowiązujące zmiany przepisów oraz zebrane doświadczenia i wnioski użytkowników. Klienci posiadający licencje roczne korzystają także z 20% upustu na usługi informatyczne wykonywane przez BUK SOFTRES w ramach tego programu. 

 

ROZSZERZENIA DO OPŁAT LICENCYJNYCH - "SPRAWNY URZĄD"

Symbol Typ rozszerzenia Dopłata za 1 stanowisko
DA20 Dopłata za drugie stanowisko 20%
DB20 Dopłata za trzecie stanowisko 20%
DC20 Dopłata za czwarte stanowisko 20%
DD10 Dopłata za każde stanowisko powyżej czwartego 10%
DWJ Dopłata za rozszerzenie na dodatkową jednostkę 50%
 

 

ROZSZERZENIA DO OPŁAT LICENCYJNYCH - "STANDARD"

Symbol Typ rozszerzenia Dopłata 
DK Za rozszerzenie licencji na dowolną ilość katalogów na tym samym komputerze 25%
DD Za rozszerzenie licencji na drugi komputer tego samego klienta 30%
DS Za wersję sieciową (do pracy wielostanowiskowejbez względu na ilość stanowisk) 50%
DJ Za rozszerzenie licencji na klienta pozostającego w związku z dotychczasowym licencjonobiorcą 50%
 

UPUSTY DLA STAŁYCH KLIENTÓW

W przypadku użytkowania przez jednego licencjobiorcę programów, których aktualna łączna wysokość opłat licencyjnych bezterminowych wynosi:

Symbol Typ upustu Upust
U5 Powyżej 10 tys. zł 5 %
U10 Powyżej 13 tys. zł 10 %
U15 Powyżej 18 tys. zł 15 %
U20 Powyżej 22 tys. zł 20 %

Usługi informatyczne


Usługi krótkotrwałe
Stawka podstawowa za godzinę pracy informatyka* 250
Stawka podstawowa za godzinę pracy informatyka uwzględniająca upust przy wykupieniu licencji rocznej* 200
Usługi długotrwałe (wielodniowe szkolenia, wdrożenia, itp.)
Stawka zasadnicza za dzień pracy informatyka 1 200
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT  
* (Usługi krótkotrwałe - do pół godziny - są rozliczane jako 1/2 stawki godzinowej pracy informatyka)

Koszty dojazdu do klienta


Na terenie miasta Rzeszowa (opłata zryczałtowana) 55,00
Poza Rzeszowem - za 1 kilometr 1,40

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT

Nasze produkty

PRZEKONAJ SIĘ SAM

co mamy w swojej ofercie

Sprawny Urząd

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny-zobacz schemat jego działania!