Softres

Programy dla jednostek administracji samorządowej

Projekty

Gmina Czarny Dunajec

30-06-2018

W dniu 8 czerwca 2018 roku nasza firma podpisała jako Wykonawca umowę z Gminą Czarny Dunajec na realizację projektu "Dostawa sprzętu i oprogramowania niezbędnego do uruchomienie e-usług w ramach projektu „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminach Kościelisko i Czarny Dunajec.”

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminach Kościelisko i Czarny Dunajec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja, nabór nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15.

 

                                                             

 

 

wstecz

Nasze produkty

PRZEKONAJ SIĘ SAM

co mamy w swojej ofercie

Sprawny Urząd

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny-zobacz schemat jego działania!