Softres

Programy dla jednostek administracji samorządowej

Projekty

Gmina Głogów Małopolski

30-09-2018

W dniu 28 września 2018 roku nasza firma podpisała jako Wykonawca umowę z Gminą Głogów Małopolski na realizację projektu: "Modernizacja infrastruktury oraz zakup, instalacja i wdrożenie oprogramowania w Gminie Głogów Małopolski w ramach projektu „Eusługi w Gminie Głogów Małopolski – Gmina przyszłości”

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. : „Eusługi w Gminie Głogów Małopolski – Gmina przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności eusług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014/ 2020, projekt nr RPPK.02.01.00180054/16.

 

                                                         

 

 

 

 

wstecz

Nasze produkty

PRZEKONAJ SIĘ SAM

co mamy w swojej ofercie

Sprawny Urząd

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny-zobacz schemat jego działania!