Softres

Programy dla jednostek administracji samorządowej

Projekty

Gmina Pasłęk

30-09-2018

W dniu 17 września 2018 roku nasza firma podpisała jako Wykonawca umowę z Gminą Pasłęk na realizację projektu: "e-Urząd - wdrożenie systemu e-Usług publicznych w Gminie Pasłęk."

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. :  „E-urząd – wdrożenie systemu e-usług publicznych w Gminie Pasłęk” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. zm), zwanej dalej „Ustawą”, nr postępowania BGK.2710.17.2018.GN

wstecz

Nasze produkty

PRZEKONAJ SIĘ SAM

co mamy w swojej ofercie

Sprawny Urząd

Sprawny Urząd

zintegrowany system informatyczny-zobacz schemat jego działania!